google-site-verification=hMQhXCvBUxguOQehvT2caBb7sxlBIwhNcQQW3YtBNzw
HYT-1 ve 2 EĞİTİMLERİ

H.Y.T® -1 ve 2  

Uygulamalı Atölye Çalışması

İSTANBUL

 

Hipnotik Yeniden işleme (Tekniği) Terapisi ;HYT®

 

Hipnotik Yeniden işleme Terapisi, HYT; bilinç ile bilinçaltını beraberce işe koşan ve çift yönlü uyarımlarla bazı hipnotik tekniklerden oluşan bütüncül bir yaklaşımdır. Olumsuz yaşam deneyimleri ya da travmaların beynin fiziksel bilgi işleme sisteminin biyokimyasal dengesini bozduğu söylenmektedir. Otörler; bu sürecin bilgi işlemeyi durduğunu ve bilgiyi anksiyete oluşturan orijinal haliyle dondurduğunu (DÜĞÜM) öne sürmektedir(Shapiro, 2016).

Bu gibi durumlarda yeni bir işlemlemeye gereksinim doğar. Yeniden işlemleme yapılmadığında süreç,  ego-distonik haliyle kalır. Amaç, sürecin egoya uyumlu hale getirilmesidir. Bu konuda Alladin (2013) şöyle der; “ (Bu gibi durumlarda) …Gevşeme ve rahatlama yetmez, tedavinin önemli olan parçası; travmatik olan olayı (anıyı) yeniden işlemektir. Yeniden işlemleme yaptığınızda kaygı düzeyiniz azalıyor.”

HYT, anksiyete bozuklukları, fobiler ve travmalar başta olmak üzere olumsuz yaşam deneyimlerinin yarattığı duygusal bozukluklar ve gelecek yönelimli olumsuz yaşam beklentilerinin terapisinde kullanılabilir (Alan, 2018; Hipnotik Yeniden işleme Terapisi. Basımda).

HYT-2 Süpervizyon ağırlıklı ileri düzey bir eğitimdir. HYT-2 eğitimine, daha önce HYT-1 eğitimini alanlar katılabilir.

Eğitimlere katılım koşulları ve daha fazla bilgi için:     http://www.hyttr.com/

EĞİTİM TARİHLERİ ve YERLERİ

5-6 Ekim (HYT-1) İstanbul/Ataşehir İbis Otel

Ve

19-20 Ekim (HYT-2) İstanbul/Ataşehir İbis Otel

 

 A M A Ç

Terapistlere, terapilerinde kullanabilecekleri hızlı, kalıcı ve somut sonuçlar elde etmeyi amaçlayan entegratif bir terapi tekniğini öğretmektir. İki modül ve 4 tam günden oluşan eğitimlerde; kısa teorik bilginin yanı sıra öncelik birebir uygulamalara verilecektir.

Kursiyerler hasta ile karşılaştıkları andan, seans sonu geri bildirim almaya kadar terapinin tüm safhalarını birebir uygulama ve videolar eşliğinde takip edebileceklerdir. HYT-2 Eğitiminde ise supervizörler eşliğinde kursiyerler bire bir uygulamalar yapacak; Anamnez, Formülasyon, Protokolün alınması ve Uygulanması aşamaları mutlaka çalışılacaktır. Süpervizyon eğitiminden geçmeyen kursiyerler refere edilmezler. Amaç, kurs bitiminde terapistlerin danışanlarına HYT uygulamasını çekinmeden yapabilecekleri beceriyi kazandırmaktır.

 

HYT-1 Eğitimi K A P S A MI

HYT’nin tanımı, teorik alt yapısı ve uygulama alanları

Çift Yönlü Uyarım ve etkileri

HYT’de hipnozun yeri ve uygulama biçimi

HYT protokolü ve kullanım çalışması

HYT Uygulamaya giriş

Güvenli yer çalışması

Çift yönlü uyarımla Psikopatolojiye hipnozun entegrasyonu

Posthipnotik otohipnoz uygulaması

Kötü Senaryo Çalışması

Zor vakalarda HYT uygulamasına ek teknikler

 

EĞİTMENLER

Dr. Haluk ALAN & Dr. Sinan GÜZEL

 

H E D E F  G R U P

Doktorlar, Diş Hekimleri, Psikologlar, Psikolojik Danışman ve Rehberler, Klinik Psikoloji, Uygulamalı Psikoloji ve Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik alanlarında lisans ve/veya yüksek lisans mezunları ve son sınıf öğrencileri.

K A T I L I M C I   S A Y I S I

15

Kayıtlar kişi sayısı ile sınırlı olduğu için ödeme ve başvuru sırasına göre kabul yapılacaktır.

 

S Ü R E

Kurslar, aksi belirtilmedikçe sabah 09 ila akşam 17 saatleri arasında gerçekleştirilir.

 

S E R T İ F İ K A S Y O N

Katılımcılara eğitim sürecindeki çalışma performanslarına bağlı olarak, her iki eğitime de (HYT-1 ve HYT-2) katılıp vaka sunumu yaptıklarında Katılım Belgesi verilecektir.

  

BİLGİ ve KAYIT İÇİN

www.hyttr.com

www.drhalukalan.com

www.drsinangüzel.com

0 505 5759872

0505 2555806