google-site-verification=hMQhXCvBUxguOQehvT2caBb7sxlBIwhNcQQW3YtBNzw
HYT® Eğitimleri

HYT® Eğitimleri

HYT®-1. Düzey eğitimi, HYT temel eğitiminin birinci basamağı olup 2 tam gün eğitimden oluşmaktadır. Eğitim teorik arka plan ve uygulamalarla zenginleştirilmiştir. HYT-1. Düzey eğitimi, HYT-2. Düzey ileri eğitime katılabilmek için ön şarttır.

HYT®-1. Düzey Eğitimi Katılım Koşulları: Doktor, diş hekimi, psikolog ve klinik psikologlar ve PDR mezunları eğitimlere katılabilirler.  (Kimlik fotokopisi, Lisans Diploması fotokopisi ve 2 adet fotoğraf başvuru esnasında getirilecektir.)

 

HYT®-2. Düzey Eğitimi; HYT eğitimlerinin 2. Modülü olup, ileri teorik bilgilenme, süpervizyon ve tanı ve tedavilere yönelik ek müdahalelerden oluşmaktadır. İki tam eğitim gününü içermektedir. Kursiyerler eğitime katılmış olsalar bile vaka sunumlarını yapmadıkları takdirde refere edilmezler. Kursiyerlerin süpervizyondaki vaka performansları değerlendirmede önem arz eder.                                      

 HYT®-2. Düzey Eğitime Katılım Koşulları

  1. HYT-1. Düzey eğitimini tamamlamış olmak,
  2. En az 10 HYT seansı  yapmış olmak
  3. Kimlik fotokopisi, Lisans Diploma fotokopisi, HYT-1. Eğitime katılım belgesi fotokopisi ve 2 adet fotoğraf.
  4. HYT ile terapiye alınan 2 vakanın birebir dökümantasyonunu hazırlamak,
  5. Bu 2 vaka ya da diğer çalışılan vakalardan süpervizyon için hazırlık soruları hazırlamak( Terapilerde ne tür sorunlarla karşılaşıyorsunuz?)

Kimler HYT® Terapisti Olabilir? 

Ruh Sağlığı hizmeti veren profesyoneller; Doktor, diş hekimi, psikolog ve klinik psikologlar ve PDR mezunları eğitimlere katılabilirler. Her iki eğitime katılıp, vaka sunumlarını gerçekleştirmiş ve gerekli koşulları sağlamış olanlar refere edilirler.