google-site-verification=hMQhXCvBUxguOQehvT2caBb7sxlBIwhNcQQW3YtBNzw
HYT nerelerde kullanılabilir?

HYT, hangi hastalıklarda bütüncül bir mantıkla yardımcı yöntem olarak kullanılabilir?

Hasta mı, hastalık mı? Belki de en önce bu soruya yanıt vermek gerekiyor.

HYT hastalıktan önce hasta (danışan) temelli bir yaklaşımdır. Hastalıktan önce bireyin varlığı ve yaşadığı sorunlar dikkate alınır. Sadece hastalık tanımlamalarıyla danışanların sınırlı tutulması olası etkin bir terapi yaklaşımı için kısıtlayıcı rol oynayabilir.

Aslında HYT, travmatik anılarda olduğu gibi gelecek yönelimli olumsuz yaşam senaryolarında da etkili sonuçlar veren bütüncül bir terapi tekniğidir. Danışan başından geçen, ve kendisinde 1ila 10 arasındaki bir skalada sıkıntı meydana getiren bir olay ve durumu görselleştirebiliyorsa bu durum HYT için çalışma alanı olarak kabul edilebilir. Diğer terapi türlerinde de olduğu üzere bazı dışlama kriterleri olmakla birlikte HYT, aşağıdaki hastalıklarda kullanılabilir.

Panik Bozukluğu, Kaygı Bozuklukları, OKB, Depresyon, Komplike Yas, Rahatsız Edici Anılar, olumsuz yaşam deneyimleri, Fobiler, Özgül fobiler, Ağrı Rahatsızlıkları, Yeme Bozuklukları, Performans Kaygısı, Stres Yönetimi, Bağımlılıklar, Cinsel ve/veya Fiziksel Taciz, Tecavüz, Beden Algısı Bozuklukları, Cinsel İşlev Bozuklukları, Davranım Bozuklukları, Özgüven Sorunları, Migren, Fibromiyalji ve Fantom Ağrısı, Kompleks ve basit travma ve Travma sonrası stres bozukluğu…

HYT hangi yaş aralığında kullanılıyor?

HYT şimdiye kadarki klinik uygulamalar göz önüne alındığında, 10 yaş ve üzeri kişilerde kullanılabilir gözüküyor. Özellikle belli bir entelektüel seviyeye sahip, koopere kişilerde daha rahat bir kullanıma sahip ise de, sorununu dile getirebilecek seviyedeki hemen tüm danışanlarda kolayca uygulanabilmektedir.

Kullanımı son derece pratik olan HYT, belli bir iş akış şeması ile bir protokol çerçevesinde uygulanmakta ve terapistin seans boyunca ne yapacağı adım adım detaylandırılmaktadır. Bu haliyle de terapiste kolaylık sağlamakta ve güven vermektedir.