google-site-verification=hMQhXCvBUxguOQehvT2caBb7sxlBIwhNcQQW3YtBNzw
Şema Terapi

Şema Terapi; Geleneksel Bilişsel- Davranışçı tedavilere daha geniş bir bakış açısı sunan ve Young ve arkadaşları tarafından geliştirilen yenilikçi ve bütünleyici bir terapidir.

Şema terapi bütünleyici bir yaklaşımdır. Bilişsel-davranışçı öğretilerin yanısıra, psikodinamik, nesne ilişkileri, bağlanma ve Geştalt yaklaşımlarının bakış açılarını birleştirir.

Şema terapi psikolojik bozuklukları patolojikleştirmekten daha çok, normalleştirmeye meyillidir.

Özellikle Narsistik Kişilik Bozuklukları ve Border-Line (Sınır) Kişilik bozukluklarının tedavilerinde diğer terapi türlerine kıyasla daha kısa ve net sonuçlar alınmaktadır. Ayrıca; kronik depresyon ve Anksiyete bozuklukları, yeme bozuklukları, karmaşık çift (Aile) sorunları, tatmin edici yakın ilişkileri sürdürme sorunlarında da kullanılmaktadır.