google-site-verification=hMQhXCvBUxguOQehvT2caBb7sxlBIwhNcQQW3YtBNzw
HYT nasıl uygulanıyor?

 

HYT Nasıl uygulanıyor?

HYT’nin ilk seansı, 45+45 dakikalık iki bölümden oluşur. İlk bölümde, anamnezi takiben belli bir protokol çerçevesinde seansa hazırlık yapılır. Protokolde şu bilgilere yer verilir:

 1. Üzerinde çalışılacak olan anı, konu, durum ya da olayın resmi ya da imgesi
 2. DUYGU
 3. NEGATİF KENDİLİK HİSSİYATI, (NKH)
 4. POZİTİF KENDİLİK İNANCI, (PKİ)
 5. PGD; PKİ’nın GEÇERLİLİK DÜZEYİ (PGD; 1-100)
 6. BEDEN DUYUMU
 7. SIKINTI DÜZEYİ (SUD; 0-10)

 

 HYT, 7 evrede gerçekleştirilir;

İkinci 45 dakikalık seansta HYT uygulaması hakkındaki bilgilendirmeyi takiben danışan tercihen çift yönlü uyarımlarla zenginleştirilmiş hipnotik İndüksiyona (Alan yöntemi) alınır. 

 1. Değerlendirme,hazırlık, İndüksiyon,
 2. Hipnoz ve ÇYU ile “SIĞINAK” uygulaması,
 3. “Y Döngüsü”; Çift Yönlü Uyarımlarla ve hipnotik tekniklerle hedef anı ya da imgenin yeniden işlemlenmesi,
 4. Sağlama,
 5. Kendilik değerliliği kontrolü ve PGD pekiştirme,
 6. Bedensel duyum alımı,
 7. Oto-HYT ve sonlandırma.

 

 

 

 

“Semptomatik tedavi hipnoz mantığından ele alacak olursak direkt telkinlerle var olan sorunun giderilmesine yönelik yapılan işlemlerdir. Arka planı ve sorunun oluşumu üzerine her hangi bir çalışmayı içermez. Sorunun giderilmesini hedef alır. Sonra neler olur o ayrı bir mesele…

Oysa HYT, henüz anamnez aşamasından başlayarak işlemlemenin yeniden gerçekleştirilmesine kadar her aşamasında olaya ve danışana bağlı kalarak olayın duygusal, bilişsel ve beden duyumsal bütün parametrelerini kullanmak koşuluyla olası en erken ya da en kötü deneyimine ulaşmaya çalışır.

HYT’ de öncelik soruna ulaşmaktır. Ulaşılamayan sorunda yani kökende bir değişim gerçekleştirilmediğinde bugünki semptomlarla çalışmanın geçici olduğunu kabul eder. Bu yüzden üzerinde çalışılacak olan hedef konunun belirlenmesi aşamasında son derece hassas bir çalışma sürdürülerek olayı bütün müştemilatı ile beraber ele alır. Her bireri üzerinde ayrıca çalışarak yeniden işlemleme yapar. Bunu yaparken de direkt telkinleri çoğu zaman (hemen hemen hiç) kullanmaz. Sokratik bir yaklaşımla danışanı doğru değerlendirmeye ve farkındalık kazandırmaya doğru yönlendirir. Ama bunu danışanın kendi bilgi ve yeni algılarıyla yapmayı hedefler. Herhangi bir öğretiyi dikte etmez. Kabulü noktasında zorlamaz. Danışan merkezli yaklaşımın bunu gerektirdiğine inanır.

İşlemlenmeden o anki haliyle o şekilde kalmış olan olayı yeniden işleyerek egoya distonik halinden egoya uyumlu hale gelmesine katkıda bulunur.

Henüz protokolün oluşturulması aşamasında üzerinde çalışılacak olan hedef konu belirlenirken yine hipnotik bir yöntem olarak” Hipnotik Keşif” sürecini kullanır. Özellikle duygu köprüsü tekniği ile sağlanan regresyonda aynı ya da çok benzer duygusal süreçlerin yaşandığı bir yaşam anısına geri dönülerek, erişim sağlanır. Aynı kulvarda şekillenmiş olan duygusal, bilişsel ve beden duyumsal verilerin olası en erken yaşantısına ulaşmak temel hedeflerden biridir.  Danışanın seansa getirmekte çekinti yaşadığı travmatik süreçlere ulaşmak bu sayede daha mümkün hale gelir. Ana duyguya ulaşıldığında artık yapılan işlem bize gelen semptomdan çok daha derinde ve güçlü bir çalışmadır. Bu yüzden yeniden işlemleme sadece semptoma yönelik değil, aksine onun getirdiği değerli bilgilerin ışığında ana yapıya ya da kökene yöneliktir. Bu yüzden HYT sadece semptoma yönelik bir çalışma olmayıp kökene yönelik etkin, hızlı, kalıcı ve bütüncül bir yaklaşımdır.

Hızlı sonuç vermesi kimi zaman sadece semptoma yönelik bir teknikmiş algısı yaratmaktadır. Oysa teknik bütün boyutlarıyla ele alındığında semptomları gidermek şöyle dursun o semptomlardan beslenen ve elde ettiği bu bilgiler sayesinde etkin ve kalıcı sonuçlar veren bir teknik olduğu anlaşılacaktır.” (Dr. Haluk ALAN. HYT, Hipnotik, imajinatif yeniden işleme terapisi, shf;38. Basıma hazırlanıyor.)